Montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky

  • silnoprúdové zariadenia s obmedzením napätia do 1000 V
  • riadiace systémy
  • meracia a regulačná technika
  • bleskozvody pre objekty triedy A, B© RK Elektroinštalácie