Úspory elektrickej energie pri osvetľovaní

Správnym návrhom osvetlenia dosiahneme až 90% úspory elektrickej energie

MODERNÉ TYPY OSVETLENIA:

 • Senzorové osvetlenie
  - úspora elektrickej energie
  - bezpečnosť
  - komfort
  - pohodlie
  - návratnosť investície
 • LED osvetlenie
  - svetelný zdroj budúcnosti
  - úspora nákladov na elektrickú energiu s návratnosťou investície do 1 roka
 • Hviezdne nebo na báze optických vlákien
  - množstvo svetelných efektov, animačné efekty
Šetriť elektrickou energiou a prevádzkovými nákladmi na osvetlenie môžeme najmä:
 • použitím svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom a dlhou životnosťou,
 • výberom svietidiel s vysokou účinnosťou,
 • návrhom osvetľovacích sústav s čo najvyššou účinnosťou,
 • riadením a reguláciou osvetľovacích sústav,
 • racionálnou prevádzkou osvetľovacích sústav.
Moderné bývanie si žiada moderný dizajn© RK Elektroinštalácie