Bleskozvod - ochrana pred bleskom

Kto si váži svoju bezpečnosť, zdravie a chce si ochrániť svoj majetok – ten si zvolí bleskozvod

Komplexné služby v oblasti ochrany pred atmosferickým prepätím
Vyhotovenie bleskozvodov budov a objektov, ktoré je potrebné chrániť pred účinkami bleskov
Montáž bleskozvodov umiestnených na chránených objektoch
Údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov
Vykonávanie revízíí a odborných skúšok

  • zhodnotenie stavu
  • návrhy ochranných sústav
  • vypracovanie cenovej ponuky
  • vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu a uzemnenia
  • inštalácia
  • revízia
  • rekonštrukcia, údržba
  • odstraňovanie závad aktívnych a pasívnych bleskozvodov
  • vypracovanie cenových ponúk po obdržaní špecifikácie materiálu (z projektov), po zaslaní podkladov k stavbám, chráneným objektom



© RK Elektroinštalácie