Služby

Poskytujeme široký rozsah činností v nasledovných oblastiach:

 • Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
 • Elektroinštalácie v priemyselných objektov
 • Elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov
 • Realizácie bleskozvodov
 • Zhotovenie prípojky
 • Inštalácia a montáž elektrozariadení
 • Montáž a pripojenie pracovných strojov
 • Montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel
 • Montáž verejného a záhradného osvetlenia
 • Elektrické vyhrievanie odkvapov a žľabov
 • Oprava a údržba elektrických zariadení
 • Výroba elektrických rozvádzačov
 • Vykonávanie revízií a následné vypracovanie revíznych správ
 


© RK Elektroinštalácie