Inteligentné elektroinštalácie

Pri novostavbách rodinných domov, polyfunkčných objektoch si už aj na Slovensku postupne získavajú svoje miesto inteligentné elektroinštalácie.

Vďaka nim sa zvyšuje komfort, bezpečnosť ľudí a tiež náklady na elektrickú energiu.

Pri inteligentných inštaláciách sa využíva zbernicové pripojenie všetkých komponentov. Hrubé elektroinštalačné káble sú nahradené tenkými dátovými rozvodmi. Takýmto riešením môžete ovládať ktorýkoľvek spotrebič z každého miesta a je len otázkou naprogramovania, či budete ovládať zásuvky, svetlo, klimatizáciu, žalúzie alebo sa rozhodnete pre zalievanie trávnika.

Ponúkneme a navrhneme Vám riešenie inteligentnej elektroinštalácie spojenú s jej dodávkou a montážou.© RK Elektroinštalácie