Revízna a projekčná činnosť

  • vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov
  • revízie strojov a zariadení
  • revízie elektrického ručného náradia
  • zhotovujeme elektroinštalačné projekty
  • projekty bleskozvodov
Projektová dokumentácia je zabezpečená v spolupráci s partnerskými projektantmi© RK Elektroinštalácie